BÜYÜK ONARIM ve KAMPUS ALTYAPI TALEPLERİ DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

Başkan:    Prof.Dr.Murat BORLU

                 Rektör Yardımcısı

 

Üye:         Murat YENİSU

                Genel Sekreter 

 

Üye:         Oktay M.KAYIRGA

                 Yapı İşl. ve Tekn.Daire Başk. V.

 

Üye:         Cengiz Topel ERTAŞ

                 İdari Mali İşler Daire Bşk.

 

Üye:          Ali İhsan YILDIZ

                 Strateji Geliştirme Daire Bşk.