Yapı işleri Daire Başkanlığı
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı olarak;
Üniversitemiz bünyasinde yapılmış ve yapılacak olan tüm tesis, tesisat, yapı ve inşaatların tümünün kontrol aşamasından,
İş bitim aşamasına kadar olan tüm işlerin takibini yapmak.