Kalite Politikamız
KALİTE POLİTİKAMIZ
 
Üniversitemizin misyonu ve vizyonu doğrultusunda, iç ve dış paydaşlarımızın ihtiyaç duyduğu çağdaş ve kaliteli yeni fiziki mekanları inşa etmek, mevcut fiziki alanların günümüz ve gelecek ihtiyaçları doğrultusunda iyileştirilmesini sağlamak ve kampüs alanı ve fiziki alanların teknik ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli çalışmaları katılımcı yönetim anlayışı ile paydaşlarımızın sürece dahil edildiği, verimli kaynak kullanımı ve hesap verebilir bir anlayışla, çevreye duyarlı, teknolojiyi, konforu ve enerji verimliliğini esas alan, sürdürülebilir, değişim ve gelişime açık, planlı programlı bir şekilde sağlamaktır.